Vår Story

Historien om ACG Accent

ACG Accent är en del i ACG-Gruppen AB som sedan 1961 drivs av Reimar Westerlind med familj. Moderföretaget arbetade från början med konfektionsmaskiner och ACG-Gruppen AB har under åren utvecklats till ett antal olika bolag med flera varierande inriktningar.

Textil varumärkning redan från starten

Etikettavdelningen, som senare skulle komma att bli ACG Accent, startades för 35 år sedan som en sektion inom ACG Nyström AB, där inriktningen redan från starten var textil varumärkning. 1991 bildades ACG Accent AB, som ett helägt dotterbolag i ACG Gruppen, efter att ha vuxit i jämn takt sedan starten. Och våren 2010 köptes hela maskinparken för värme transfertillverkning av Stema Specialtryck, vilket innebar en rejäl expansion av verksamheten. Idag har ACG Accent 55 anställda och omsätter cirka 85 miljoner kronor.

Garanterad långsiktighet

Idag är vi forskningsledande inom transfer och genom att vi framgångsrikt löst våra kunders, ofta komplexa, uppdrag har vi byggt många långa kundrelationer. Vi har också systerbolag som verkat inom textilbranschen i 95 år och nära band till Textilhögskolan. Kombinationen av expertis, gynnsamma relationer och stabilt ägarskap gör att vi idag kan garantera våra kunder en god långsiktighet.


 


Om ACG-Gruppen AB

Förutom ACG Nyström AB ingår även ACG Accent AB, ACG Pulse AB, ACG Fyrtal AB, Eskils Tryckeri AB, ACG Elec Sweden AB samt ACG Kinna Automatic AB. Gruppen omsätter över 400 miljoner kronor och har drygt 250 anställda.