12 Jul 23

Den gröna given och ACGs bidrag till en mer hållbar framtid för textila produkter


EU har initierat den gröna given (the Green Deal på engelska) för att nå klimatneutralitet 2050. Den innefattar många delar, varav en är en heltäckande och sektionsövergripande strategi för en mängd olika områden. Ett par av dem är exempelvis industri, miljö och transport.

För ett textilföretag eller varumärke innebär delar av strategin att varje produkt som släpps på marknaden ska uppfylla specifika krav på till exempel återvunnet innehåll, miljömässigt fotavtryck och effektivt utnyttjande av resurser med mera. Detta involverar hantering av enorma mängder data.

Med den senaste teknologin och egen utvecklingsavdelning är vi på ACG väl förberedda för att samla, lagra och överföra nödvändiga data som krävs för att fungera som en one-stop-shop lösning för våra kunder.

Vi är redo att uppfylla kraven för att skapa en mer hållbar framtid med reparabla, återanvändbara, återvinningsbara och fullt spårbara textila produkter. Och vi välkomnar övergången till en mer transparent och hållbar framtid!