Product labeling as value-creating branding

Stilsäker förpackningsdesign

En stilsäkert utformad förpackning kan ge ett starkt första intryck, och förpackningsdesign kan spela en avgörande roll när det kommer till huruvida en konsument väljer att göra ett köp eller inte. Vi brinner för förpackningsdesign som går i linje med, och även förstärker, ditt varumärke. 

Vi tillverkar alla sorters förpackningar med ett brett materialutbud. Och det materialet vi inte har kan vi efterlikna till den grad att ögat knappt kan skilja på original och substitut. Vi kan exempelvis med kartan efterlikna strukturerna och tonerna hos en specifik träsort.

Att vi med förpackningsdesign kan skapa unika möjligheter för varumärkens visuella identiteter är inte bara en yrkesstolthet. Det finns viktiga fördelar ur en miljöaspekt, som att vi kan använda återvunnet papper för att skapa en illusion av en mängd material. Det är en styrka.