Product labeling as value-creating branding

Hängetiketter – hangtags – som höjer ditt varumärke

Hängetiketter bidrar till ett starkare varumärke, speciellt om de är av högklassig kvalitet i såväl material som design. Utifrån den premissen producerar vi stora volymer av hängetiketter som förädlar din kollektions unika stil, utan att en enda etikett spretar det minsta i uttryck. 

Vi arbetar med stor flexibilitet i utformandet av hängetiketter. Det betyder att våra etiketter kan göras i varierande storlekar och av olika sorters material; alltid med hänsyn både till ditt varumärke och vår miljö. Vi tillverkar våra etiketter av bland annat av FSC-papper, återvunnet papper, sockerrör och bambu. Du väljer själv vilket material som passar bäst och valmöjligheterna för hängetikettens form och uttryck är näst intill obegränsade. Vi har alltid bred designkunskap och ny teknik till förfogande. 

Vår djupa kompetens och långa erfarenhet av att producera hängetiketter innebär att vi kan skapa etiketter med precis det uttryck du eftersöker. Vill du exempelvis brodera in ett slagkraftigt budskap på hängetiketten, ser vi till att det formas precis efter dina anvisningar. 

Att etiketterna talar samma språk säkerställer vi genom att sköta all produktion från en och samma plats. Leveransen sker smidigt till alla dina produktionsenheter. Snabbt dessutom, oavsett volymen av hängetiketter.