19 Dec 20

Vi kommer för alltid att minnas 2020 som det år då hela världen stannade upp.

Här på ACG Accent har pandemin påverkat oss alla både på ett personligt och professionellt plan, men vi tar oss framåt tillsammans och tror att vi kommer ut starkare på andra sidan.
 
Årets julgåva har vi bestämt oss för att skänka till FN:s "World Food Programme". I år är det nämligen viktigt att vi inte glömmer bort dem som drabbas indirekt av pandemin. När viruset slog till stoppades många möjligheter till matsändningar, sjukvård och annan nödhjälp till dem som redan har det svårt på grund av till exempel konflikter, missväxt eller naturkatastrofer.

I FN:s globala mål finns ett antal delar som berör oss på ACG Accent lite extra eftersom vi känner att vi kan påverka dem i en positiv riktning med de medel vi har. Dessa arbetar vi aktivt med sedan en tid tillbaka och med årets julgåva tar vi ett steg ytterligare. För att vi ska nå de globala målen till 2030 förutsätter det nämligen att alla på vår jord har tillgång till mat. Det är en mänsklig rättighet och en förutsättning för utveckling på alla plan.

Vi vill tacka alla våra kunder och samarbetspartners för 2020. Vi tar oss igenom detta tillsammans och hoppas att 2021 blir året då vi får träffas och ha trevligt tillsammans igen.

God jul och Gott nytt år!

Vännerna på ACG Accent